• Kỹ thuật chung

  chấp nhận
  nhận
  command to receive
  sự điều khiển để thu nhận
  ready-to-receive signal
  tín hiệu sẵn sàng nhận
  lấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X