• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to see sb in hell first
  không đời nào chấp nhận như vậy

  Xem thêm hell

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X