• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to see something done
  giám sát sự thi hành cái gì

  Xem thêm see

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X