• Idioms

    To see sth with the unaided eye
    Nhìn vật gì bằng mắt trần(không cần kính hiển vi)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X