• Idioms

    To see the mote in sb's eye
    Lỗi người thì sáng, lỗi mình thì tối

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X