• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to sign away
  nhường (tài sản cho ai) bằng chứng thư

  Xem thêm sign

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X