• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to speak to
  nói về (điều gì) (với ai)

  Xem thêm speak

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X