• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to sport away
  tiêu phí (thời gian...) bằng nô đùa, chơi thể thao...

  Xem thêm sport

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X