• Idioms

    To take a true aim, to take accurate aim
    Nhắm ngay, nhắm trúng; nhắm đích(để bắn)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X