• Idioms

    To take sb's attention off sth
    Làm cho người nào không để ý, không quan tâm đến việc gì

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X