• Idioms

    To take the edge off sb's argument
    Làm giảm tính sắc bén trong lập luận của ai

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X