• Idioms

    To take the hook
    (Cá)Cắn câu;(người )mắc bẫy, mắc vào tròng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X