• Cơ - Điện tử

  Quay ngược, làm cho quay trở lại

  Xây dựng

  quay ngược lại, trở lại

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  to turn back
  làm cho quay l?i lui tr? l?i, quay tr? l?i (ngu?i)

  Xem thêm turn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X