• (đổi hướng từ Tobacconists)
  /tə´bækənist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người bán thuốc lá, người buôn thuốc lá

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người bán thuốc lá (lẻ)
  người buôn thuốc lá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X