• Thông dụng

    Danh từ

    Bình, ca (có hình dáng một ông già đội mũ ba góc, trước đây dùng đựng bia)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X