• Toán & tin

    giao thức truyền thẻ xác thực

    Giải thích VN: Trong các mạng cục bộ, đây là một giao thức mạng theo đó có một cấu hình bit đặc biệt, gọi là thẻ xác thực ( token), được lưu thông khắp mạng. Một nút sẽ thâm nhập vào mạng chỉ khi nó nhận được một thẻ xác thực còn tự do. Nút sẽ biến đổi mã có thành một khung dữ liệu ( data frame) chứa một thông báo của mạng.///Các trạm làm việc thường xuyên theo dõi mạng để đón bắt thẻ xác thực gửi đúng địa chỉ của trạm mình. Khi trạm làm việc nhận được thẻ xác thực nó sẽ gắn vào khung dữ liệu một báo nhận. Khung dữ liệu chứa báo nhận này khi về đến trạm gốc thì trạm gốc mới phát một mã không báo khác vào đường lưu thông. Vì việc truyền thẻ xác thực loại trừ được các xung đột dữ liệu xảy ra khi có hai thiết bị cùng phát dữ liệu một lúc, nên phương pháp xâm nhập kênh này phù hợp với mạng lớn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X