• Xây dựng

    họp nội bộ

    Giải thích VN: Cuộc họp tổ chức vào mỗi đầu giờ buổi sáng để phổ biến nội dung công việc trong ngày giữa cán bộ kỹ thuật và công nhân.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X