• Thông dụng

  Danh từ

  Sự đau răng; bệnh đau răng
  I've got (a/the) toothache
  Tôi bị đau răng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X