• /´tɔp¸dresiη/

  Thông dụng

  Danh từ
  Phân để bón trên mặt đất; sự bón phân trên mặt đất
  Lớp đá rải trên mặt đường; sự rải đá trên mặt đường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X