• /´toupæz/

  Thông dụng

  Danh từ

  (khoáng chất) Topaz (khoáng vật có màu vàng trong suốt)
  Ngọc loại vừa (lấy ra từ topaz)
  (động vật học) chim ruồi topa

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  đá hoàng ngọc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X