• /´tɔp¸gælənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) cột buồm ngọn; buồm ngọn
  (nghĩa bóng) chóp, đỉnh

  Tính từ

  (nghĩa bóng) cao, ở chóp, ở đỉnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X