• Xây dựng

  bản đồ tô-pô

  Kỹ thuật chung

  bản đồ địa hình

  Giải thích VN: 1. Là bản đồ chứa các đường đồng mức (đường biểu diễn cùng độ cao của bề mặt).; 2. Là bản đồ giấy được Sở Đo đạc Địa chất Mỹ xuất bản với seri khung lưới 7,5 phút và 15 phút.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X