• /tɔpt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cụt; cụt ngọn
  Có chóp; có nắp

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đã khử ngọn (lọc dầu)
  đã tách phần ngọn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X