• /tɔ:´pidouiη/

  Hóa học & vật liệu

  sự bắn giếng
  sự nổ giếng
  sự phóng pháo hiệu (đường sắt)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X