• /¸tɔ:tju´ɔsiti/

  Thông dụng

  Cách viết khác tortuousnessỵ

  Như tortuousness

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  trạng thái uốn khúc

  Xây dựng

  tính khúc khuỷu
  tính quanh co
  tortuosity of river
  tính quanh co của dòng sông

  Kỹ thuật chung

  chỗ uốn khúc (sông)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X