• /´tɔs¸ʌp/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự tung đồng tiền; hành động tung đồng tiền
  (thông tục) khả năng bằng nhau
  Trò chơi sấp ngửa
  (nghĩa bóng) vấn đề nghi vấn, vấn đề chưa ngã ngủ
  It's a toss-up whether he will get here in time
  Không chắc nó sẽ đến đây đúng giờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X