• Kinh tế

    tổng số các đơn vị hiện hành

    Giải thích VN: Tất cả đơn vị được phát hành vào thời điểm hoặc trước thời điểm kết thúc (kết thúc bán các đơn vị tham gia vào một chương trình).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X