• /´tʌtʃ¸wud/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bùi nhùi (để nhóm lửa)
  (lâm) mốc gỗ
  (hiếm) người dễ mếch lòng; dễ cáu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X