• /´tou¸roup/

  Thông dụng

  Cách viết khác towing-line

  'toui–'roup tow-line
  tou'lain
  Danh từ
  Dây, dây thừng dùng để kéo (tàu, thuyền...) (như) tow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X