• /´tauəl¸hɔ:s/

  Thông dụng

  Cách viết khác towel-rack

  Danh từ
  Giá (bằng gỗ) để khăn lau; giá để khăn tắm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X