• Kỹ thuật chung

    móc kéo

    Giải thích VN: Móc kéo để nối dây cáp kéo với xe.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X