• Thông dụng

    Danh từ

    Người làm quy hoạch thành phố, người nghiên cứu quy hoạch thành phố (như) planner

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X