• (đổi hướng từ Trợ giúp:Viết bài mới)

  Bất kỳ ai cũng có thể tham gia sửa đổi các trang trên BBTT bằng cách bấm Tab "Sửa" trên đầu để sửa đổi trang hoặc liên kết [sửa] để sửa từng đề mục (ngoại trừ các cá nhân bị tước quyền sửa đổi và những trang bị khóa).

  Bước 1

  • Khi ấn vào Tab Sửa hoặc liên kết [Sửa] của một trang giải nghĩa từ:
  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  • Một ô cửa sổ mới được mở ra
  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory

  Bước 2

  • Sửa đổi dữ liệu hoặc thêm dữ liệu mới mà bạn biết cho từ theo đúng mẫu chuẩn trên Baamboo Tra Từ
  • Nhập tóm tắt những sửa đổi của bạn vào ô Tóm tắt để cộng đồng dễ dàng hơn trong việc theo dõi những sửa đổi.
  • Sau khi sửa đổi hoặc thêm nội dung mới, ấn nút Xem thử.

  Bước 3

  • Sau khi chắc chắn với những sửa đổi của mình, bạn hãy ấn nút Lưu
  • Những sửa đổi hoặc soạn thảo của bạn sẽ được ghi lại và sẽ được đưa vào nội dung giải nghĩa từ hiện tại.

  Chú ý: Sự sửa đổi này là nền tảng để người dùng tham gia đóng góp xây dựng nội dung trên BBTT, từ đó giúp phát triển và làm phong phú dữ liệu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X