• =====/ [,treibi'ei∫n] /===== ==Thông dụng==[,treibi'ei∫n]

  Danh từ

  (kiến trúc) mũ cột; xà ngang

  Xây dựng

  trần ngăn có dầm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X