• Thông dụng

  Danh từ

  Yếu tố vi lượng, yếu tố vết (chất xuất hiện hoặc chỉ cần đến số lượng cực kỳ ít, nhất là trong đất, cho sự phát triển hoàn thiện của cây)

  Hóa học & vật liệu

  nguyên tố vi lượng

  Kỹ thuật chung

  nguyên tố vết

  Xây dựng

  yếu tố vết, yếu tố vi lượng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X