• /´treisəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể vạch ra, có thể vẽ
  Có thể theo dõi qua dấu vết
  Có thể đồ lại, có thể sao lại, có thể miêu tả, có thể tìm nguồn gốc, có thể truy nguyên

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  vẽ được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X