• Thông dụng

  Danh từ

  Nguyên tử đánh dấu, chất phóng xạ đánh dấu (dùng để điều tra quá trình sinh học, (hoá học) trong cơ thể con người..) (như) tracer

  Điện lạnh

  nguyên tố đánh dấu

  Xây dựng

  nguyên tố đánh dấu, chất chỉ thị đồng vị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X