• /´treisiŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vạch, sự kẻ
  Sự theo dấu vết
  Sự can, sự đồ (hình vẽ); hình vẽ đồ lại

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự đánh dấu, sự vạch dấu, sự theo dõi

  Cơ khí & công trình

  bản can vẽ
  sự can vẽ

  Toán & tin

  dựng (đường cong)
  truy nguyên

  Giải thích VN: Là tiến trình xác định các phần của một liên kết mạng.

  vẽ, dựng

  Xây dựng

  bản vẽ can lại
  giấy croki
  bản can
  sự can lại
  sự vạch một tuyến

  Điện tử & viễn thông

  sự tìm vết (tín hiệu)

  Kỹ thuật chung

  giấy vẽ
  sự can
  sự dựng
  ray tracing
  sự dựng tia
  sự theo dõi
  sự vạch tuyến
  sự vẽ
  vẽ
  vạch tuyến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X