• Toán & tin

  bi xoay
  bi điều khiển
  bi lăn
  cầu chuột

  Giải thích VN: Một thiết kế bị lối vào thay cho chuột, dùng để di chuyển chuột trên màn hình khi bạn xoay quả cầu gắn trên bàn phím hoặc cạnh bàn phím cách ngón cái hay ngón trỏ. Khác với chuột, quả cầu đánh dấu không đòi hỏi phải có bề mặt phẳng và sạch để hoạt động; do đó nó thường được dùng cho máy tính xách tay hoặc netbook.

  cầu tròn điều khiển

  Giải thích VN: Một thiết kế bị lối vào thay cho chuột, dùng để di chuyển chuột trên màn hình khi bạn xoay quả cầu gắn trên bàn phím hoặc cạnh bàn phím cách ngón cái hay ngón trỏ. Khác với chuột, quả cầu đánh dấu không đòi hỏi phải có bề mặt phẳng và sạch để hoạt động; do đó nó thường được dùng cho máy tính xách tay hoặc netbook.

  quả cầu đánh dấu

  Giải thích VN: Một thiết kế bị lối vào thay cho chuột, dùng để di chuyển chuột trên màn hình khi bạn xoay quả cầu gắn trên bàn phím hoặc cạnh bàn phím cách ngón cái hay ngón trỏ. Khác với chuột, quả cầu đánh dấu không đòi hỏi phải có bề mặt phẳng và sạch để hoạt động; do đó nó thường được dùng cho máy tính xách tay hoặc netbook.

  Xây dựng

  bánh dò

  Kỹ thuật chung

  bóng điều khiển

  Giải thích VN: Một thiết kế bị lối vào thay cho chuột, dùng để di chuyển chuột trên màn hình khi bạn xoay quả cầu gắn trên bàn phím hoặc cạnh bàn phím cách ngón cái hay ngón trỏ. Khác với chuột, quả cầu đánh dấu không đòi hỏi phải có bề mặt phẳng và sạch để hoạt động; do đó nó thường được dùng cho máy tính xách tay hoặc netbook.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X