• /´treid¸ɔf/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc cân bằng các yếu tố khác nhau để đạt được sự kết hợp tốt nhất; sự thoả hiệp

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cân nhắc lựa chọn (một trong hai)
  điều hòa
  sự cân bằng
  sự đánh đổi
  sự trao đổi, sự cân bằng, hiệp điệu, cân nhắc lựa chọn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X