• Thông dụng

    Danh từ
    ( Trade Board) cơ quan lo về tiền lương (của ngành kinh doanh)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X