• /´treidz¸pi:pəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác tradesfolk

  Danh từ số nhiều

  Những người buôn bán; gia đình buôn bán, gia đình thương nhân; tầng lớp thương nhân

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người buôn bán
  người buôn bán, nhà cung ứng
  nhà cung ứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X