• Chứng khoán

  ủy quyền mua bán, thẩm quyền mua bán

  Giải thích VN: Chứng từ cho nhân viên công ty môi giới hoạt động như một nhân viên (broker) có quyền hạn của người được ủy nhiệm trong các giao dịch mua bán cho một khách hàng.

  giấy ủy quyền mua bán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X