• Thông dụng

    Danh từ

    Đèn xi nhan (của xe ô tô.. dùng để chỉ hướng xe sắp rẽ) (như) trafficator

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X