• /¸trædʒi´kɔmidi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bi hài kịch (loại kịch có tất cả các yếu tố bi kịch và hài kịch)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X