• /¸trænsen´dentəlist/

  Thông dụng

  Danh từ
  Người theo thuyết tiên nghiệm; người tin thuyết tiên nghiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X