• (đổi hướng từ Transcoding)
  /træns´koud/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chuyển mã

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chuyển mã

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X