• /¸trænskən´dʌktəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Độ hỗ dẫn

  Chuyên ngành

  Điện

  độ dẫn truyền

  Giải thích VN: Dđộ dẫn truyền của đèn chân không. Bằng tỷ số giữa sự thay đổi nhở ở dòng điện dương cực với sự thay đổi nhỏ ở điện thế lưới trong khi điện thế dương cực giữ không đổi. Độ dẫn truyền đo bằng đơn vị mhos.

  Kỹ thuật chung

  độ dẫn điện
  độ hỗ dẫn
  độ hỗ dẫn (đèn điện tử)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X