• /¸trænskɔnti´nentəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xuyên lục địa, vượt đại châu
  a transcontinental railway
  đường xe lửa xuyên lục địa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X