• /træns´kraibə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người sao lại, người chép lại
  (âm nhạc) người chuyển biên

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thiết bị chép lại
  thiết bị sao chép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X